Sunday, September 2, 2007

Pesci-vegetarian


Pesci-vegetarian
Originally uploaded by Cryptia
Quick sketch...

I decided today that I am not going to eat meat anymore. I just can't eat meat and love animals! But... I will still eat fish and the like. So I am a pesci-vegetarian. Maybe someday I can leave fish out too, but this is a good start for me...

1 comment:

gewebkijk said...

voor de goede orde,ik ben zelf een alles eter, en veroordeel je niet.;)

Pesci-vegetariërs

Hoe zit het eigenlijk met vegetariërs die wel vis maar geen vlees eten? Zij zouden zich misschien pesci-vegetariërs kunnen noemen. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn slaat het echter nergens op om geen vlees te eten maar wel vis. Vissen in het wild hebben weliswaar een lekker leventje in de zee gehad, maar de vangstmethoden van vis zijn niet diervriendelijk en ook de manier waarop verschillende vissoorten aan het einde komen is dat niet. En niet voor niets worden de vissen uit aquacultuur door dieren- en milieuorganisaties de "varkens van de zee" genoemd. Soms komen de twee bio-industriemethoden wel heel dicht bij elkaar. Waar eerste varkens boven op elkaar stonden, staan nu de kweekbakken met op elkaar gepropte vis. Het principe is hetzelfde: zoveel mogelijk vlees kweken in zo korte mogelijke tijd. Naar dierenwelzijn wordt alleen gekeken als dat invloed heeft op de uitval of op de kwaliteit van het vlees.

Vegetariërs zijn er in alle soorten en maten. De echte eet natuurlijk helemaal geen dood dier. Maar tegenwoordig zijn er twee nieuwe groepen vegetariërs te onderscheiden: de parttime vegetariër, die een paar keer in de week lekker geen vlees eet, en de zichzelf vis- of pesci-vegetariër noemende niet-vleeseter. En dat laatste is vloeken in de kerk, want het kan natuurlijk absoluut niet dat je wel dode dieren eet en jezelf toch vegetariër noemt. De vis hoort gewoon thuis in het rijtje dieren dat genadeloos wordt geëxploiteerd.